Browsing Tag

การวัด

เปลี่ยนมือถือ Android ให้กลายเป็นไม้บรรทัด ด้วยแอพ Ruler

ถ้าต้องการใช้ไม้บรรทัดแบบด่วนๆ แต่ยังไม่มีอุกรณ์ คุณสามารถโหลดแอพไม้บรรทัดมาใช้แทนก่อนได้ ใช้สำหรับวัดสิ่งของที่ไม่ได้ยาวมาก วัดได้ยาวหรือสั้วก็ขึ้นอยู่กับขนาด