Browsing Tag

ประสิทธิภาพ

วิธีตรวจสอบ มือถือ Samsung ใช้ RAM ไปเท่าไหร่

การดูประสิทธิภาพของเครื่อง ไม่ได้วัดกันว่าเครื่องใครมีแรมมากหรือน้อย แต่เขาดูที่ว่าเครื่องมันกินแรมมากหรือเปล่า ส่วน Samsung เป็นแชมป์ในด้านนี้ ให้แรมมาเท่าไหร่