Browsing Tag

ย่อหน้าจอ

วิธีเปิดใช้ “โหมดมือเดียว” บนมือถือ Samsung

สำหรับมือถือ Samsung Galaxy ที่มีหน้าจอใหญ่ๆ ใช้งานมือเดียวในบางสถานการณ์อาจจะไม่สะดวก ลองใช้โหมดนี้ หน้าจอจะถูกย่อให้เล็กลง ใช้งานมือเดียวได้ถนัดมากขึ้น

วิธีเปิดโหมดย่อหน้าจอ ใช้มือถือ Samsung ด้วยมือข้างเดียวได้

ถ้าใช้มือถือ Samsung Galxy จอใหญ่ๆอย่างรุ่น Note, A7 หรือ J7 การใช้งานมือเดียวจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบาก ถ้าฝืนทำก็อาจทำให้มือถือหลุดมือได้ แต่ถ้ามีความจำเป็น