Categories
Apps

แบตเสื่อมแล้วยัง สายชาร์จดีไหม เช็คได้ด้วยแอพ Ampere

Ampere แอพตรวจสอบสุขภาพแบตมือถือ Android บอกข้อมูลสถานะ ระดับแบต อุณภูมิ ฯลฯ และใช้วัดกระแสไฟฟ้าขณะวิ่งเข้ามาได้ ทำให้รู้ว่าสายชาร์จมีประสิทธิภาพหรือไม่