Categories
News

การบินไทยประกาศ ห้ามเปิดใช้ Samsung Galaxy Note 7 บนเครื่องบิน

งานงอกอย่างต่อเนื่อง เมื่อมือถือ Samsung Galaxy Note 7 มีปัญหาชาร์จแบตแล้วเครื่องระเบิด จนทำให้บ้านและรถเกิดไฟไหม้มาแล้ว จนมีประกาศเรียกคืนสินค้าอย่างเป็นทางการ