Categories
News

Samsung Galaxy Note 7 จะกลับมาวางขายในวันที่ 28 กันยายนนี้

อย่างที่รู้กันว่า Samsung Galaxy Note 7 มีปัญหาเกี่ยวกับการชาร์จแบต จนมีเหตุระเบิดหลายครั้ง มีการเรียกเครื่องคืนจากทั่วโลกรวมทั้งในไทย และจะกลับมาขายใหม่หลังแก้