Categories
Apps

Android App : WiFi Map แอพค้นหาไวไฟฟรี พร้อมบอกรหัสผ่าน

WiFi Map เป็นแอพที่เหมาะมากเวลาออกไผข้างนอกแล้วต้องการใช้ไวไฟฟรี โดยแอพนี้จะทำการค้นหาไวไฟที่อยู่รอบๆตัวคุณ แล้วบอกรหัสผ่านด้วย ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะมาจากผู้ใช้