Categories
Games

ค้นหาจุด PokeStop และ Gym จากแผนที่ทั่วประเทศ ด้วยวิธีง่ายๆ

ในเบื้องต้นเราจะรับรู้จุด PokeStop ได้ในระยะที่จำกัด ด้วยการมองบนแอพ Pokemon โดยตรง แต่ผมมีสิ่งที่เจ๋งกว่านั้นมาแนะนำคือ “Pokemongomap” เป็นแผนที่แสดงตำแหน่ง