Categories
Samsung

วิธีเปิด “โหมดใช้ง่าย” เพื่อผู้สูงอายุบนมือถือ Samsung

ถ้าซื้อมือถือ Samsung ไว้ให้ผู้สูงอายุไว้โทรติดต่อลูกหลาน ขอแนะนำให้เปลี่ยนโหมดมือถือเป็นแบบ “ใช้ง่าย” ซึ่งมันจะทำให้ไอคอนแอพดูใหญ่ขึ้น ตัวหนังสืออะไรต่างๆ