Categories
Apps

ฝึกฟังการสนทนาภาษาอังกฤษด้วยแอพ Listen English Full Audio

ทักษะสำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษก็คือ “การฟัง” นะครับ แต่ในประเทศไทยจะเน้นสอนเขียน อ่าน ก็เลยพูดไม่ค่อยเป็น โดยเฉพาะในเรื่องของการฟัง ศัพท์บางคำรู้