Categories
OPPO

วิธีดู ความจุมือถือ OPPO เหลืออยู่เท่าไหร่

ถ้าอยากรู้ว่าความจุมือถือ OPPO ไกล้หมดแล้วยัง ไม่ต้องลงแอพเพิ่มนะ เพราะสามารถตรวจสอบจากในเครื่องได้เลย แล้วก็ดูได้เข้าใจง่ายดี วิธีดูความจุมือถือ OPPO