Categories
News

[หลุด] Samsung Galaxy S8 ที่ไม่น่าจะผิดไปจากนี้

ภาพหลุดของ Samsung Galaxy S8 ที่ถูกปล่อยมาก่อนหน้านี้ ว่ากันตามตรงก็คือน่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง แต่ภาพล่าสุดนี้น่าจะเป็นที่แน่นอนแล้วแหล่ะว่า Galaxy S8 จะมีจอ