Categories
Samsung

วิธีเปิดใช้ “โหมดมือเดียว” บนมือถือ Samsung

สำหรับมือถือ Samsung Galaxy ที่มีหน้าจอใหญ่ๆ ใช้งานมือเดียวในบางสถานการณ์อาจจะไม่สะดวก ลองใช้โหมดนี้ หน้าจอจะถูกย่อให้เล็กลง ใช้งานมือเดียวได้ถนัดมากขึ้น

Categories
Samsung

วิธีเปิดโหมดย่อหน้าจอ ใช้มือถือ Samsung ด้วยมือข้างเดียวได้

ถ้าใช้มือถือ Samsung Galxy จอใหญ่ๆอย่างรุ่น Note, A7 หรือ J7 การใช้งานมือเดียวจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างลำบาก ถ้าฝืนทำก็อาจทำให้มือถือหลุดมือได้ แต่ถ้ามีความจำเป็น