Categories
News Samsung

ผู้ใช้ Galaxy S6 ฟ้อง สคบ. เหตุใช้ Samsung Pay ไม่ได้ ถูกหลอกโฆษณาเกินจริง

ตอนแรกมีข้อมูลบนเว็บซัมซุงว่ามือถือรุ่น Galaxy S6 และ S6 Edge สามารถใช้ Samsung Pay ได้ แต่พอมีการเปิดตัว Samsung Pay ในไทย กลายเป็นว่าใช้ไม่ได้ มีการลบข้อมูล