Categories
Games

Pokemon Go เหตุผลที่มี “พื้นหลังสีฟ้า” อยู่บนตัวโปเกม่อนบางตัว

เวลาจับโปเกม่อนมาได้ ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าตวที่จับมาได้บางตัวมีพื้นหลังเป็นสีฟ้าอยู่รอบๆ แต่บางตัวไม่มีอะไรเลย เหตุผลก็เพราะ โปเกม่อนตัวนั้นจับมาได้ยังไม่ถึง