Categories
Huawei

วิธีแต่งรูปบนมือถือ Huawei ง่ายๆ ไม่ต้องใช้แอพ

หลังจากถ่ายภาพเสร็จแล้ว คุณสามารถแก้ไขหรือตกแต่งรูปจากแอพแกลเลอรี่ได้เลย และเท่าที่ดู เครื่องมือต่างๆค่อนข้างจัดเต็ม ถ้าแต่งรูปขั้นพื้นฐานในฟีเจอร์นี้ของหัวเว่ย