Categories
Apps

Transparent clock & weather วิดเจ็ตพยากรณ์อากาศสวยใส ฟรีสำหรับ Android

Transparent clock & weather เป็นแอพวิดเจ็ตพยากรณ์อากาศ มีจุดเด่นอยู่ที่ตัววิดเจ็ตใสเหมือนกระจก ด้านการใช้งานพื้นฐานแอพนี้ไม่มีอะไรที่ยุ้งยากเลยแต่การปรับค่าต่าง