Categories
Games

Pokemon Go จะทำอย่างไร เมื่อใช้ลูกบอลหมดแล้ว

จะทำยังไงถ้าเล่นโปเกม่อนเพลิน จนลูกบอลหมด มีสองทางให้เลือกคือใช้เงินซื้อลูกบอล หรือไปตามจุด PokeStop ซึ่งถ้าอยู่ในเมืองก็จะสบายหน่อย ใช้เวลาไม่นานก็ได้บอลมา