Categories
Apps

วิธีใช้มือถือ Android สแกนเอกสาร+แปลงเป็น PDF ได้ง่ายๆด้วยแอพ Tiny Scanner

เวลาที่อาจารย์แจกซีทเอกสารอะไรมา บางทีก็มักจะทำหายหรือไม่ก็ค้นหายาก ขอแนะนำให้สแกนเอกสารเหล่านี้เก็บไว้บนมือถือ นอกจากความรู้จะไม่หายไปไหน คุณยังหยิบมาอ่าน