Categories
Tips

วิธีเช็คการทำงานของมือถือ Android ก่อนออกจากร้าน ด้วยวิธีง่ายๆ

การตรวจสอบการทำงานของเครื่องก่อนออกจากร้านเป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะหากเครื่องมีปัญหาก็จะได้รู้ตอนนั้น และเปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่ได้ แต่หากกลับบ้านไแล้วพบปัญหาในภาย