Categories
Apps

เปลี่ยนธีม LINE ได้ฟรีๆ กว่า 200 แบบ สำหรับ Android

ไปเจอแอพที่ชื่อ “เปลี่ยนธีมไลน์” เป็นแอพใช้เปลี่ยนธีมไลน์ฟรีได้จริง และธีมทั้งหมดเป็นธีมที่สร้างเองจากผู้ใช้ LINE ไม่ใช่ไปเอาธีมจากระบบมาแจกฟรีนะ วิธีแบบนั้นไม่