Categories
Samsung

วิธีเปลี่ยนเวลาพักหน้าจออัตโนมัติ บนมือถือ Samsung Galaxy

ถ้าไม่ได้ใช้งานมือถือสักพักหน้าจอมันจะปิดเอง ปกติแล้วจะถูกตั้งเวลาไว้ที่ 30 วินาที ถ้าคุณรู้สึกว่าเร็วเกินไป ลองเปลี่ยนเป็น 1 หรือ 2 นาที แต่ไม่ควรกำหนดเวลา