Categories
Games

Pokemon GO [ต่างประเทศ] อัพเดทระบบบัดดี้ เครื่องรูทและเจลเบรคเล่นไม่ได้

Pokemon GO ในต่างประเทศเริ่มปล่อยอัพเดทใหม่ คือระบบบัดดี้ออกมาให้เล่นกันแล้ว แต่มีข่าวร้ายสำหรับหลายคน ใครที่ใช้ Android แล้วรูปเครื่อง หรือเจลเลรคบน iOS