Categories
Apps

แนะนำแอพ “คำนวณค่าแท็กซี่” ฟรีสำหรับมือถือ Android

หากกำลังวางแผนเดินทางด้วยรถแท็กซี่ แต่เกรงว่างบจะไม่เพียงพอ ขอแนะนำแอพ “คำนวณค่าแท็กซี่” แอพนี้จะคำนวนค่าโดยสารโดยวัดจากจำนวนระยะทาง