Categories
OPPO

วิธีตั้งค่าให้กล้องมือถือ OPPO ถ่ายรูปเป็นไฟล์ RAW ได้

สำหรับสมาร์ทโฟน OPPO รุ่นใหม่ๆจะมีคุณสมบัติถ่ายภาพเป็นไฟล์ RAW ได้ แต่ไม่ใช่เปิดกล้องแล้วจะถ่ายได้เลย ต้องเข้าไปตั้งค่าก่อน ส่วนประโยชน์ของการถ่ายไฟล์ RAW