Categories
Apps

เตรียมสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยด้วยแอพ “แนวข้อสอบตำรวจ” ฟรีสำหรับ Android

แนวข้อสอบตำรวจ เป็นแอพรวมแนวข้อสอบสำหรับสอบตำรวจชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตร นายร้อยตำรวจ ข้อสอบมีทั้งหมด 690 ข้อ แบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ ทดสอบเสร็จมีระบบวัดคะแนน