Categories
Apps

Android App : ค้นหากุญแจในประเป๋าผู้หญิงได้ง่ายๆ ด้วยแอพ “เครื่องตรวจจับโลหะ”

ในกระเป๋าผู้หญิงส่วนหญ่จะมีสิ่งของมากมาย คนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าจะพอรู้ว่าใส่อะไรไว้ตรงไหน แต่ถ้าคุณถูกใช้ให้เอาของในกระเป๋าโดยเฉพาะสิ่งของที่เป็นโลหะอย่างกุญแจ