Categories
Samsung

วิธีเปิดใช้ “โหมดมือเดียว” บนมือถือ Samsung

สำหรับมือถือ Samsung Galaxy ที่มีหน้าจอใหญ่ๆ ใช้งานมือเดียวในบางสถานการณ์อาจจะไม่สะดวก ลองใช้โหมดนี้ หน้าจอจะถูกย่อให้เล็กลง ใช้งานมือเดียวได้ถนัดมากขึ้น