Categories
Apps

เรียนรู้ศัพท์อวัยวะร่างกาย ด้วยแอพ Body part in English

ส่วนตัวชอบแอพที่ทำให้เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษได้โดยไม่ต้องท่องจำ แล้วแอพนี้ก็ทำหน้าที่แบบนี้ได้ดี มีศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายพร้อมภาพประกอบ แต่ไม่มีคำแปลนะ