Categories
News

Wiko ปรับลดราคา Highway Pure 4G เหลือ 4,990 บาท และ Highway Star 4G เหลือ 6,990 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจสมาร์ทโฟนของ Wiko ค่ายที่ได้รับคำชื่นชมในเรื่องของความไหลลื่นในการใช้งาน ตอนนี้มีสองรุ่นที่ลดราคา ถือเป็นการลดลงเยอะพอสมควรหากเทียบกับราคาตอน