Categories
Samsung

รู้จักโหมด S bike เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย ของผู้ใช้มือถือ Samsung

บนมือถือ Samsung Galaxy จะมีโหมด S bike เอาไว้เปิดใช้ตอนที่กำลังขับมอเตอร์ไซค์ โดยโหมดนี้จะทำให้รับสายไม่ได้ แต่จะเก็บเบอร์ที่โทรเข้าเอาไว้ และมีการวัดระยะทาง