วิธีป้องกันไม่ให้คนอื่น รีเซ็ตมือถือ OPPO ได้

ถ้าเจ้าของเครื่องไม่ได้กำหนดค่าไว้ คนอื่นจะสามารถสั่งล้างเครื่องหรือรีเซ็ตมือถือ OPPO ได้ ด้วยการใส่รหัส 0000 แต่ถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น ต้องไปตั้งค่าให้เป็นรหัสลับ

วิธีตั้งค่ารหัสรีเซ็ตมือถือ OPPO

OPPO reset passlock

1. เข้าเมนู การตั้งค่า > การสำรองข้อมูลและการรีเซ็ต

OPPO reset passlock

2. เลือก คืนการตั้งค่าจากโรงงาน

OPPO reset passlock

3. เลือก เปลี่ยนรหัสผ่านคืนการตั้งค่าจากโรงงาน

OPPO reset passlock

4. ใส่รหัส 0000

OPPO reset passlock

5. ตั้งรหัสผ่านใหม่ แล้วกดตกลง

และหากในอนาคตคุณจะรีเซ็ตเครื่อง แต่ดันลืมรหัสผ่าน อาจจะต้องเอาเครื่องเข้าศูนย์ ดังนั้นอย่าลืมรหัสเด็ดขาด (แนะนำให้จดไว้)

Comments
Loading...