วิธีเปิดโหมด “เพิ่มความเร็วดาวน์โหลด” บนมือถือ Samsung Galaxy

บนมือถือ Samsung Galaxy Note 8 จะมีโหมด “ดาวน์โหลดบูสเตอร์” ใช้เพิ่มความเร็วโหลดไฟล์ โดยจะใช้ความเร็วของ Wi-Fi กับเน็ต 4G รวมกัน เหมาะกับการโหลดไฟล์ขนาด 30MB ขึ้นไป

โหมดดาวน์โหลดบูสเตอร์

Samsung Booster Download

  • เข้าเมนู การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > การตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติม

Samsung Booster Download

  • กดเปิด ดาวน์โหลดบูสเตอร์

แต่ถ้าสัญญาณไวไฟดีอยู่แล้ว ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับ เปลือง 4G เปล่าๆ

Comments
Loading...