Categories
Apps Special

รีวิว AirDroid เชื่อมต่อมือถือ Android กับคอมพิวเตอร์ ได้ดีกว่าเดิม

AirDroid เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณถ่ายโอนไฟล์ระหว่างมือถือ Android กับคอมได้ง่ายยิ่งขึ้น และในเวอร์ชั่น 3.0 ได้มีการพัฒนาให้คอมพิวเตอร์รับการแจ้งเตือนจากมือถือได้