Categories
Apps

Apk Extractor แอพสำหรับส่งออกไฟล์แอพ Android เป็น apk

หากต้องการนำไฟล์ apk ไปให้คนอื่นใช้ต่อ เช่น ในกรณีที่เครื่องของเพื่อนมันโหลดแอพไม่ได้ Apk Extractor มันจะส่งออกไฟล์แอพเป็น apk แล้วนำไปให้เพื่อนติดตั้งแอพ