Categories
Games

Pokemon Go วิธีแก้ ล็อกอินไม่ได้ ขึ้น Failed to login

เวลาที่เข้าเกม Pokemon Go ไม่ได้ ไม่ใช่ว่าถูกแบนเสมอไปนะครับ อันนี้ผมย้ำมาตลอดว่าถ้าถูกแบนมันจะมีอีเมล์มาหา และขึ้นข้อความบอกชัดเจน และนี่ก็เป็นอีกกรณี