Categories
Tips

วิธีค้นหาเลข IMEI กรณีที่มือถือ Android หาย/ถูกขโมย

สิ่งที่ใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของเครื่องได้ หรณีที่ทำมือถือหายก็คือเลข IMEI ถ้าคุณจะไปแจ้งความหรือให้เครือข่ายช่วยค้นหา ต้องใช้เลขนี้เป็นหลักฐานด้วย แต่ถ้าไม่ได้บันทึกไว้

Categories
Basic

วิธีเช็คเลข IMEI บนมือถือ Android ด้วยการกดเบอร์

IMEI เป็นหมายเลขประจำเครื่องของมือถือทุกระบบ ประโยชน์ของมันก็คือใช้ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ตรวจเช็คประกัน ยืนยันการเป็นเจ้าของเครื่อง(กรณีเครื่องหาย) เป็นต้น