Categories
Apps

วิธีอัพรูปขึ้น Instagram โดยไม่ให้ถูกตัดขอบ ด้วยแอพ InstaSquare

ถ้าคุณถ่ายภาพมุมกว้างมา พออัพขึ้น Instagram ภาพจะถูกตัดขอบให้เลือกขนาด 1:1 (สี่เหลี่ยมจตุรัส) ซึ่งอาจจะทำให้ภาพที่ถ่ายมาบางภาพถูกลดทอนความสมบูรณ์ลงไป ถ้าได้ภาพ