Categories
Theme

Nano Launcher ธีมมือถือ Android เรียบง่าย ใช้คล่อง

Nano Launcher เป็นธีมมือถือที่มีจุดเด่นอยู่ที่ “ความเรียบง่าย” เพราะตกแต่งอะไรมากไม่ได้ นอกจากเปลี่ยนพื้นหลัง วิดเจท และไอคอนเมนู ประมาณนี้ ผลก็คือรู้สึกว่า