Categories
Samsung

กลับมาแล้ว Samsung Galaxy Note FE ขายเดือนหน้า ราคา 20,900 บาท

Samsung Galaxy Note 7 ปรับปรุงแบตใหม่ เปลี่ยนชื่อเป็น FE (Fan Edition) พร้อมกับมาวางขายในไทย 20,900 บาท เริ่ม 3 พฤศจิกายนนี้