Categories
Apps

แรมเหลือเท่าไหร่ ? เช็คง่ายๆจากหน้าโฮม พร้อมล้างแรมได้ด้วยแอพ One Touch RAM

มือถือ Android ของใครแรมเยอะๆ คงไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ ถ้าเครื่องมีแรมน้อยใช้งานแล้วหน่วงๆ กระตุกบ่อย ขอแนะนำแอพ One Touch RAM Cleaner Widget เช็คแรมง่าย