Categories
Apps

สแกน และลบรูปที่ซ้ำกัน แบบง่ายๆ ด้วยแอพ Remo Duplicate Photos

ถ้าเมมมือถือไกล้เต็ม หลักพื้นฐานคือลบแคชของไฟล์ต่างๆ ลบแอพและรูปที่ไม่จำเป็น เช่น รูปที่ถ่ายซ้ำกัน ในเครื่องมันมีรูปไหนบ้างที่ซ้ำ ใช้แอพ Remo Duplicate Photos