Categories
News

Samsung Galaxy S5 ลดราคาเหลือ 11,500 บาท เฉพาะที่ iTruemart

เห็นแล้วไม่น่าเชื่อว่าราคาของ Samsung Galaxy S5 จะลดลงได้ขนาดนี้ และไม่ใช่แค่ iTruemart ที่ขายในราคาหมื่นต้นๆ มีหลายร้านอยู่ที่ปรับราคาเหลือเพียงเท่านี้ ไปเดิน