Categories
Apps

เรียกใช้แอพ Android จากแถบแจ้งเตือน ได้ด้วยแอพ TUFFS

หากคุณต้องการเรียกใช้แอพที่ใช้บ่อยแบบด่วนๆ ขอแนะนำ TUFFS เป็นแอพที่ปรับแต่งแถบแต้งเตือนให้มีแอพ กำหนดให้มีแอพได้สงสุด 8 แอพ ถ้าต้องการมากกว่านี้ต้องจ่ายเงิน